Referat af generalforsamlingen

Referat efter generalforsamling i Kolding Square Dancer d. 16.02.2015

 Der var fremmødt 16 personer.

  

1.                                      Kaj vælges som dirigent.

Bente vælges som referent.

Der blev ikke behov for stemmetællere.

 

2.                                      Formandens beretning blev hørt og godkendt.

3.                                      Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4.                                     Fremlæggelse af budget blev godkendt. Kontingentet bibeholdes på kr. 300,00

5.                                      Der var ingen indkomne forslag.

6.                                      Alle der var på valg, modtog genvalg.

      7.                                      Tove og Ingelise Larsen deler caller opgaven. Tove har 10 års jubilæum i år.

Der ansøger om tilskud til vores baller. Kirsten og Tove snakkede bal og afslutning i Dons forsamlingshus. Benny har en pigegruppe på 12 stk. han vil mail til om start af sæsonen. Kaj kom med forslag om at danse i Kolding Storcenter, men det blev ikke vedtaget.